Lok Sabha Rajya Sabha Vidhan Sabha and Vidhan Parishad

By: Vivek

Seats in Lok Sabha/Rajya Sabha/ Vidhan Sabha and Vidhan Parishad in India (State Wise)

Lok Sabha Seats in India (State Wise)

Name of the States/ UTsLok Sabha Seats
Andhra Pradesh25
Arunachal Pradesh2
Assam14
Bihar40
Chhattisgarh11
Goa2
Gujarat26
Haryana10
Himachal Pradesh4
Jammu and Kashmir6
Jharkhand14
Karnataka28
Kerala20
Madhya Pradesh29
Maharashtra48
Manipur2
Meghalaya2
Mizoram1
Nagaland1
Odisha21
Punjab13
Rajasthan25
Sikkim1
Tamil Nadu39
Telangana17
Tripura2
Uttar Pradesh80
Uttarakhand5
West Bengal42
Andaman and Nicobar1
Chandigarh1
Dadra and Nagar Haveli1
Daman and Diu1
NCR, Delhi7
Lakshadweep1
Puducherry1

Rajya Sabha Seats in India (State Wise)

Name of the States/ UTsRajya Sabha Seats
Andhra Pradesh11
Arunachal Pradesh1
Assam7
Bihar16
Chhattisgarh5
Goa1
Gujarat11
Haryana5
Himachal Pradesh3
Jammu and Kashmir4
Jharkhand6
Karnataka12
Kerala9
Madhya Pradesh11
Maharashtra19
Manipur1
Meghalaya1
Mizoram1
Nagaland1
Odisha10
Punjab7
Rajasthan10
Sikkim1
Tamil Nadu18
Telangana7
Tripura1
Uttar Pradesh31
Uttarakhand3
West Bengal16
Andaman and Nicobar0
Chandigarh0
Dadra and Nagar Haveli0
Daman and Diu0
NCR, Delhi3
Lakshadweep0
Puducherry1

Also Read

Vidhan Sabha, Vidhan Parishad, Governor

Important Articles of Indian Constitution

Vice President of India Class Notes

Vidhan Sabha and Vidhan Parishad Seats in India (State-wise)

Name of the States/ UTsLegislative Assembly SeatsLegislative Council Seats
Andhra Pradesh17558
Arunachal Pradesh60
Assam126
Bihar24375
Chhattisgarh90
Goa40
Gujarat182
Haryana90
Himachal Pradesh68
Jammu and Kashmir8736
Jharkhand81
Karnataka22475
Kerala140
Madhya Pradesh230
Maharashtra28878
Manipur60
Meghalaya60
Mizoram40
Nagaland60
Odisha147
Punjab117
Rajasthan200
Sikkim32
Tamil Nadu234
Telangana11943
Tripura60
Uttar Pradesh403100
Uttarakhand70
West Bengal294
Andaman and Nicobar
Chandigarh
Dadra and Nagar Haveli
Daman and Diu
NCR, Delhi70
Lakshadweep
Puducherry30

Leave a Comment